การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดราชบุรี
วันที่ 7 พฤษภาคม 2551
ณ อาคารยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
โดย ฯพณฯ บุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ชาวราชบุรียินดีต้อนรับ

 

นายบุญลือ   ประเสริฐโสภา  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ข้าราชการครู สพท.รบ.1 และ สพท.รบ.2

 

ข้าราชการครู สพท.รบ.1 และ สพท.รบ.2  จำนวน  4,000  คน

 

ผู้บริหารสถานศึกษา  สพท.รบ.1 และ สพท.รบ.2

 

เข้าร่วมประชุมอาคารยิมเนเซียม

 

คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

รัฐมนตรีช่วยฯ ทักทายข้าราชการครูราชบุรี

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน

 

รัฐมนตรีช่วยฯ ประธานในการประชุมสัมมนา

 

ผอ.สพท.รบ.1 ผอ.ชูศรี  อุดมกุศลศรี  กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนาข้าราชการครู จังหวัดราชบุรี

 

ผู้บริหารและข้าราชการครู ฟังการบรรยายพิเศษจาก ฯพณฯ บุญลือ  ประเสริฐโสภา

 

มอบหลวงพ่อแก่นจันทร์ เป็นที่ระลึก แด่ ฯพณฯ บุญลือ  ประเสริฐโสภา