โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมอบรมครูเสริมสร้างทักษะชีวิตต้านภัยยาเสพติด


ณ ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี
วันจันทร์ที่  25  มิถุนายน  2555

พลตำรวจตรีนิพนธ์   ภู่พันธ์ศรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี   ประธาน

พลตำรวจตรีนิพนธ์   ภู่พันธ์ศรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี   ประธาน
และบรรยายพิเศษ

 

ว่าที่ ร.ต.สมชาย  งามสุขสวัสดิ์
รอง ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 กล่าวรายงาน

 

นางณัฐมณฑน์   โคตรพัฒน์
ครู คศ.3 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์  พิธีกร

 

ห้องกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

 

จนท. สพป.รบ.1 รับรายงานตัว

 

นายวินัย  ศรีเจริญ  ผอ.สพป.รบ.1 ให้การต้อนรับคณะวิทยากร

 

นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง(กลาง)  สำนักกิจการพิเศษ สป.ศธ.

  

คณะครูเข้ารับการอบรม

 

เจ้าหน้าที่ห้องส่งเสริม สพป.รบ.1

 

ผู้บริหาร สพป.รบ.1

 โรงเรียนที่เข้ารับการอบรม


1
อำเภอเมือง
56  คน
2
อำเภอปากท่อ
47  คน
3
อำเภอจอมบึง
39  คน
4
อำเภอสวนผึ้ง
20  คน
5
อำเภอบ้านคา
17  คน
6
อำเภอวัดเพลง
08  คน
รวม
187 คน

 

คณะครูอำเภอปากท่อ

 

คณะครูอำเภอเมือง

 

นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง บรรยาย
"นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"

 

นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง รับมอบกระเช้าจากน.ส.พิยะดา   ม่วงอิ่ม หัวหน้างานกลุ่มส่งเสริม


ครูณรงค์  กลิ่นฟุ้ง รร.บ้านห้วยศาลา  นายชัยชาญ  ช่วยโพธิ์กลาง  นางจันทนา   โฉมศรี สพป.รบ.1

 

พ.ต.ต.ธีรวีร์  แก้วฉีด

 

คณะครูตำรวจ  D.A.R.E.

  

รับประทานอาหารกลางวัน

 

ครูณรงค์   กลิ่นฟุ้ง  ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา /ภาพ/ข่าว/