ศูนย์สอบ O-Net ปีการศึกษา 2555
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ศูนย์สอบโรงเรียนวัดเขาวัง เครือข่ายที่ 1
จำนวน  37  ห้องสอบๆ ละ  30  คน

1 นายสุรินทร์     ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.รบ.1 รับผิดชอบศูนย์สอบเครือข่ายที่ 1
2 นายอภิชาติ  คุณาธาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง ประธานศูนย์สอบเครือข่ายที่ 1

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.)

ประกาศผลสอบ 15 มีนาคม 2556

 

นายสุรินทร์     ศรีสนิท รอง ผอ.สพป.รบ.1

 

นายอภิชาติ  คุณาธาทร ประธานศูนย์สอบเครือข่ายที่ 1

 

คณิตศาสตร์

 

ภาษาอังกฤษ

 

ภาษาไทย

 

สังคม

 

วิทยาศาสตร์,สุขศึกษา,ศิลปะ,การงานและเทคโน

 

กรรมการคุมสอบ

 

รายงานตัว

 

กรรมการคุมสอบ

 

ผอ.ชูศักดิ์  ศรีสงคราม ประธานชมรมผู้บริหาร สพป.รบ. 1

 

กรรมการตุมสอบ

 

   

ผู้สังเกตการณ์ จาก สทศ.

 

กรรมการคุมสอบ

 

กรรมการคุมสอบ จากร.ร.บ้านหินสี ห้องสอบ 33

 

ครูสามารถ ภักดีประดิษฐ์,ครูณรงค์  กลิ่นฟุ้ง
กรรมการคุมสอบ ห้อง 32 จากโรงเรียนบ้านห้วยศาลา


กรรมการคุมสอบ ห้อง 31 จากโรงเรียนบ้านไทรงาม

 

เตรียมรับ-ส่ง ข้อสอบรายวิชา

 

ผอ.ชูศรี  อุดมกุศลศรี  ผอ.สพป.รบ. 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

 

ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ

 

ครูอุบล  เอี่ยมลมัย อ.กคศ. สพป.รบ. 1

  

ผู้บริหารต้อนรับ ผอ.ชูศรี  อุดมกุศลศรี

 

ผอ.สานอารีย์  อินทร์ชำนาญ

 

ครูเฉลิม  อินทนิล รร.บ้านโป่ง,ครูวัชรินทร์  ดำนิล รร.สีวะรา

 

ตรวจเยี่ยมผู้สังเกตการณ์ สทศ.

 

   
   

อาหารกลางวันที่ รร.วัดเขาวัง

 

กรรมการคุมสอบ รร.บ้านพุเกตุ

 

ครูณรงค์   กลิ่นฟุ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ภาพ/ข่าว/